เงื่อนไขการให้บริการสี่มุมเมืองออนไลน์ 

สำหรับผู้ซื้อ
1. เมื่อผู้ซื้อนำสินค้าเพิ่มในตะกร้าและไม่ได้กดชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง (นับจากสินค้าชิ้นแรกที่เลือกลงตะกร้า) ระบบจะทำการล้างสินค้าที่อยู่ในตะกร้าออก เนื่องจากราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2. พื้นที่การจัดส่ง : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
3. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วจะต้องเซ็นต์รับสินค้าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่

        3.1.สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
        3.2.สินค้าเน่าเสียตั้งแต่ 10% ของปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนั้น ขึ้นไป
        3.3.สินค้าผิดประเภทหรือผิดชนิดจากที่ได้สั่งผ่านระบบ
4. เมื่อผู้ซื้อเซ็นต์รับสินค้าแล้ว ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากับผู้จัดส่งได้ในทุกกรณี

5. กรณีที่ผู้จัดส่งสินค้าไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อหรือไม่มีผู้รับสินค้า ผู้จัดส่งจะนำสินค้าดังกล่าวกลับมาพักที่ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรอผู้ซื้อเข้ามารับสินค้าด้วยตนเอง หรือหากต้องการให้จัดส่งอีกครั้งจะต้องชำระค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ประกาศใช้วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป