วิธีการสร้างสินค้า

ขั้นตอนที่ 1  คลิกไปที่ชื่อบัญชี แล้วเลือก  “หน้าจอผู้ขาย” ระบบจะแสดงหน้าจอ เมนูผู้ขาย เลือกไปที่ สร้างสินค้าใหม่ ขั้นตอนที่ 2 ให้กรอกรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วน ดังนี้เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิก “สร้าง”
เมื่อสร้างสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสินค้าจะแสดงขึ้นมาในระบบ