วิธีการรับมอบสินค้าผู้ซื้อสามารถเลือกรับสินค้าได้ 3 รูปแบบ 
    รูปแบบที่ 1 จัดส่งตามที่อยู่ที่จัดส่ง
    รูปแบบที่ 2 มารับที่ศูนย์
    รูปแบบที่ 3 มารับที่ร้านค้า


รูปแบบที่ 1 จัดส่งตามที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อเลือก หลังจากวิธีการรับสินค้าแล้วให้เลือกข้อมูลดังนี้
     1. เลือกที่อยู่การจัดส่ง สามารถเพิ่มที่อยู่การจัดส่งได้
          -คลิกดูวิธีการเพิ่มที่อยู่ใหม่
     2. เลือกที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 

     3. เลือก เวลาในการรับสินค้า
 

รูปแบบที่ 2 มารับที่ศูนย์ผู้ซื้อจะต้องมารับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าตลาดสี่มุมเมืองด้วยตนเอง
หลังจากวิธีการรับสินค้าแล้วให้กรอกและเลือกข้อมูลดังนี้
     1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
     2. เลือก เวลาในการรับสินค้า


รูปแบบที่ 3 มารับที่ร้านค้าผู้ซื้อจะต้องมารับสินค้าที่ร้านค้าในตลาดสี่มุมเมืองด้วยตนเอง
หลังจากวิธีการรับสินค้าแล้วให้กรอกและเลือกข้อมูลดังนี้
     1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
     2. เลือก เวลาในการรับสินค้า


** สำหรับการมารับสินค้าที่ร้านค้า หลังจากที่ผู้ซื้อมารับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาทำการกดรับสินค้าในระบบอีกครั้ง **วิธีการกดรับสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ชื่อ ID แล้วเลือก ประวัติการสั่งซื้อ หน้าจะพามายังหน้าประวัติการสั่งซื้อ คลิกไปที่ "เลขที่ใบสั่งซื้อ" แล้วเลือกคลิก "เลขที่รายการสั่งซื้อ" ที่เราต้องการ ขั้นตอนที่ 2  หน้าจอจะพามายังหน้าใบสั่งซื้อ คลิก "รับสินค้าทั้งหมด" หรือ "รับสินค้าแล้ว"