การใช้แชทสำหรับผู้ขาย


กดเลือกไอคอนแชทที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น จะขึ้นหน้าแชทที่มีลูกค้าทักเข้ามา
ร้านค้าสามารถพิมพ์พูดคุยกับลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถต่อรองราคาผ่านระบบแชทได้ 


การตอบรับข้อเสนอ