การเข้าสู่หน้าแชท

ท่านที่เป็นสมาชิก www.simummuangonling.com สามารถพูดคุยกับร้านค้าได้โดยตรงแล้ว โดยเริ่มจาก
1. Log in เข้าสู่ระบบ
2. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ
3. กดปุ่ม พูดคุยกับร้านค้า -  หากเคยมีการพูดคุยกับร้านค้าแล้ว ท่านสามารถกด "พูดคุยกับร้านค้า" บริเวณด้านซ้ายบน
เมื่อคลิก หน้าประวัติการพูดคุยจะปรากฏขึ้น
การยื่นข้อเสนอต่อรองราคา

1. หากท่านต้องการต่อรองราคากับร้านค้า ท่านสามารถกดที่ปุ่ม "ยื่นข้อเสนอ" ที่อยู่ด้านบนของ Chat box
2. ระบุจำนวนสินค้า ระบุราคาต่อหน่วยตามที่ท่านต้องการ (สามารถระบุระหว่างหน่วยสินค้า หรือ หน่วยบรรจุภัณฑ์ได้)
แล้วกด ลูกค้ายื่นข้อเสนอ
** หากร้านค้าปิดการต่อราคาไว้ ระบบจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน **

เมื่อร้านค้าที่ท่านยื่นข้อเสนอตอบกลับมา ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อใน card ข้อความทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ร้านค้ายอมรับ

2. ร้านค้าปฏิเสธ 3. ร้านค้ายื่นข้อเสนอทั้งนี้ท่านสามารถเลือก "เพิ่มลงตะกร้า" หรือ "ยืนข้อเสนอใหม่" ตามที่ต้องการ

**การยื่นข้อเสนอจะมีเวลา 1 ชม. หากไม่มีการตอบกลับจะถือว่าการเสนอราคาหมดอายุ**