วิธีการชำระเงิน

หลังจากที่เลือกวิธีการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านการสแกน OQ Code


ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิธีการชำระเงิน เป็น QR Code แล้วคลิก ดำเนินการชำระเงินคลิก Pay Nowหน้าจอจะแสดง QR Code ขึ้นมาขั้นตอนที่ 2 สแกน QR Code หากทำการสั่งซื้อผ่านคอมพิวเตอร์สามารถใช้แสกนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลย 

เปิดแอพพลิเคชั่นธนาคาร เลือก สแกน ทำการสแกน QR Codeได้เลย
 
กรณีที่ทำการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว 
ให้ทำการแคปภาพหน้าจอที่มี QR Code เอาไว้ แล้วเลือกไปที่ ไปคอนรูปภาพทำการอัปโหลดรูปภาพ QR Code ระบบจะนำไปยังหน้าจอการจ่ายเงินระบบจะพาท่านกลับไปยังหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นการชำระเงินเสร็จสิ้น