วิธีการส่งมอบสินค้า 

ขั้นตอนที่ 1 คลิกไปที่ชื่อผู้ใช้งาน เลือก “หน้าจอผู้ขาย”  แล้วเลือกไปที่ "รายการจัดส่งสินค้า"เมนู รายการจัดส่งสินค้า เป็นเมนูสำหรับการเช็ครายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า 
ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าอะไรมาบ้าง ต้องการรับสินค้าวิธีใดและเวลาใด

ขั้นตอนที่ 2 คลิกไปที่ “ใบสั่งซื้อเลขที่”ระบบจะแสดงหน้า เลขที่รายการสั่งซื้อ ให้ทำตามข้อมูลต่อไปนี้ กรอบที่ 1 แสดงข้อมูลรูปแบบการจัดส่งและเวลาที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาตามที่ระบบระบุเอาไว้

ซึ่งจะมีรูปแบบการรับสินค้า 3 แบบ 


แบบที่ 1 จัดส่งตามที่อยู่ ผู้ขายต้องนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าพร้อมใบส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
แบบที่ 2 มารับที่ศูนย์ ผู้ขายต้องนำสินค้ามาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าพร้อมใบส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
แบบที่ 3 มารับที่ร้าน ผู้ซื้อจะเดินทางมารับสินค้าที่ร้านค้าด้วยตัวเอง ให้ผู้ขายเตรียมสินค้าให้พร้อมรอผู้ซื้อมารับสินค้า

- คลิกดูวิธีการเขียนใบจัดส่งสินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้า 

กรอบที่ 2 รายสินค้าที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อเข้ามา ผู้ขายต้องเตรียมรายการตามที่ผู้ซื้อสั่งให้ถูกต้องแล้วทำไปส่งตามที่ผู้ซื้อเลือกวิธีการรับสินค้าหลังจากทำการส่งสินค้าตามเวลาที่ผู้ซื้อต้องการเรียบร้อยแล้ว
ให้เลือก “เตรียมแล้ว / ส่งแล้ว” แล้วคลิก “Submit”เพื่ออัพเดทสถานะสินค้า

หลังจากที่กด Submitเรียบร้อยจะเด้งไปที่หน้า รายการจัดส่งสินค้า