วิธีการต่อรองราคา

เมนู สินค้าต่อราคา เป็นเมนูสำหรับการเช็คการเสนอขอต่อราคาจากผู้ซื้อ ผู้ขายสามารถเสนอราคากลับ ยอมรับหรือปฏิเสธได้

ขั้นตอนที่ 1  
คลิกไปที่ชื่อผู้ใช้งาน แล้วเลือก “หน้าจอผู้ขาย” 

เลือก "สินค้าต่อราคา"  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการต่อราคา กรอบที่ 1 เสนอซื้อ  แสดงข้อมูลราคาที่ผู้ซื้อได้ทำการเสนอต่อรองมา หากพอใจกับราคาที่ผู้ซื้อต้องการ ให้คลิก “ยอมรับ” 
หากต้องการปฏิเสธการต่อราคา ให้คลิก “ปฏิเสธ” หลังจากตอบรับไปแล้วปุ่มทั้ง 2 จะหายไป

กรอบที่ 2 เสนอขายล่าสุด หากต้องการเสนอราคากลับให้ผู้ซื้อ สามารถคลิกที่ แก้ไขราคา แล้วใส่ราคาที่ต้องการเสนอได้เลย

กรอบที่ 3ราคาขายล่าสุด แสดงราคาขายล่าสุด

**หากผู้ซื้อพอใจราคาแล้วกดเพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้ว รายการต่อราคานั้นจะหายไป**